Proměnné

Proměnné v Mergadu zastupují konkrétní hodnoty z elementů.
Například když budeme mít ve feedu element PRICE_VAT, obsahující koncovou cenu produktu s DPH, tak pro každý produkt může být tato cena jiná. Element PRICE_VAT tedy obsahuje proměnlivou číselnou hodnotu, kterou můžeme obecně nazvat jako proměnnou. U každého produktu ve feedu má tedy proměnná jinou hodnotu.
Každá proměnná má svůj název, který může být libovolný. Obvykle však bývá stejný jako název elementu, ze kterého proměnná vychází, protože se tak lépe pozná, k jakému elementu proměnná patří nebo z něj vychází.
Při použití proměnných v Mergadu je zapisujeme pomocí značky % okolo názvu proměnné, např. %PRODUCTNAME% bude proměnná z elementu PRODUCTNAME.
V Mergadu najdete přehled a správu proměnných v hlavním menu exportu pod odkazem Proměnné.

K čemu proměnné v Mergadu slouží

Nejčastěji se proměnnými nastaví nová hodnota do nějakého elementu (pomocí pravidel). Proměnné se také používají pro vyseparování jen části (proměnlivého) textu z nějakého elementu. Máme-li např. v popise produktu zakomponovaný i text o velikosti nebo barvě produktu, které se u jednotlivých produktů liší, můžeme pomocí proměnných získat informace právě jen o velikosti či barvě u každého produktu a uložit si tyto informace do elementu PARAM.

Kde se proměnné používají

Proměnné se používají v pravidlech, kde mohou nastavit novou hodnotu nějakého elementu.
Příklad: Když budeme chtít sestavit název produktu z více různých elementů, aby obsahoval: výrobce + původní název použitý na e-shopu + ještě třeba parametr vyjadřující velikost produktu, můžeme vytvořit přepisovací pravidlo, kde do elementu PRODUCTNAME uložíme tyto 3 proměnné: %MANUFACTURER% %PRODUCTNAME% %PARAM_VELIKOST%. Konkrétní název produktu po aplikování takového pravidla se nám sestaví ve tvaru např.: Adidas Pánské sportovní tričko XXL.

Jak proměnnou vytvořit

Novou proměnnou do Mergada přidáme tak, že na stránce Proměnné klikneme na tlačítko Nová proměnná a dále:
 1. 1.
  zvolíme element, ze kterého bude proměnná vycházet
 2. 2.
  zadáme regulární výraz, který představuje masku pro výběr textu z daného elementu
 3. 3.
  v poli Testovací text uvidíme náhodně vybranou hodnotu z námi zvoleného elementu. Kliknutím na ikonku dvou šipek můžeme testovací text změnit nebo lze do pole zadat i text vlastní.
 4. 4.
  klikneme na tlačítko Otestovat výraz
 5. 5.
  pokud nejsme s výsledkem naší masky tvořené regulárním výrazem spokojeni, můžeme regulární výraz upravit a znovu jeho aplikování na vzorku dat otestovat
 6. 6.
  jakmile nám regulární výraz vyhovuje, uložíme si konkrétní část (nebo části) textu odpovídající našemu regulárnímu výrazu do proměnných, stačí zadat jejich název a kliknout na tlačítko Uložit proměnnou.
Ukázka vytváření proměnné:
Další informace k použití proměnných v Mergadu najdete na našem blogu, např. v článku Naplnění PARAMetrů produktů z jejich názvu.
Last modified 2yr ago