Custom formát

Dříve bylo možné v Mergadu pracovat pouze s feedy, které měly námi nachystanou specifikaci. Více jak 350 formátů není málo, přesto se pořád objevují nové, které v Mergadu neznáme. Například ze zahraničních srovnávačů zboží, dodavatelských feedů nebo speciálních feedů e-shopových řešení.
V Mergadu máme novou funkci, kterou jsme nazvali Custom formát. Hezky česky bychom ho mohli pojmenovat jako univerzální/uživatelský formát. Umožní vám nahrát do Mergada libovolný XML nebo CSV feed, a pak s ním pracovat.

Jak na to?

1.) Při vytváření nového exportu klikněte na nové tlačítko „Ručně nastavit zdrojový formát“.
2.) Nyní jste na stránce, kde si „namapujete“ elementy z vašeho vstupního (pro Mergado neznámého) feedu na Mergado. Abyste pochopili, proč je tento krok trochu složitější, pokusili jsme se ho lehce popsat.
3.) Pojmenujte nový feed
4.) Klikněte na Uložit. To vás přesměruje zpátky na známou stránku, kde určujete vstupní a výstupní feed. Na vstupu budete mít nastavený vámi nastavený a pojmenovaný feed. A na výstupu si klasicky zvolíte formát podle potřeby.

Mergado tip

Pokud chcete „mapování“ vstupního feedu upravit, najdete tuto možnost v levém menu na úrovni uživatele pod odkazem Vlastní formáty.
Last modified 1yr ago