Analytika

Analytika je část administrace aplikace Mergado, kde naleznete grafy, tabulky - zkrátka přehledy obchodní účinnosti inzerce e-shopu.
Abyste analytiku mohli začít využívat je třeba provést následující kroky:
  1. 1.
    V aplikaci Mergado Keychain vložte přístupové údaje do Heureky a Google Analytics.
  2. 2.
    Pokud máte Mergadovo nákladové XML, vložte jej rovněž do Mergado Keychain. Není to však povinné, analytika se vám zobrazí i tak.
  3. 3.
    Počkejte pár hodin. Data se načítají vždy následující den ráno, a to pouze pro předchozí den. Časový rozsah se kterým Mergado pracuje je 70 dní. Pro základní představu však můžete začít s analytikou pracovat i dříve.
Odchylky v číslech může způsobovat kombinace různých zdrojů pro vyhodnocení. Mezi daty, které poskytují Google Analytics a Heureka může být rozdíl 10-30 %. Heureka totiž nemá tak přesná data jako Google Analytics.
Rovněž historie statistik je pro tyto dva zdroje odlišná. Zatímco pro Google Analytics není problém dopočítat data i zpětně, Heureka zpětnou historii nemá.
Pro představu jak asi vypadá analytika i s pár tipy:
Last modified 1yr ago