Pravidla

Pravidla v Mergadu představují způsob, jak na produkty aplikovat hromadné úpravy. Jednotlivá pravidla se dají aplikovat na všechny produkty ve vašem feedu, nicméně mnohem častěji jsou pravidla využívána v kombinaci s výběry, díky nimž můžete specifikovat, na jaké produkty se má aplikovat které pravidlo.
Tip: Pravidlo můžete vytvořit na stránce Pravidla stisknutím tlačítka VYTVOŘIT PRAVIDLO.
Tip 2: Podívejte se na videonápovědu k práci s pravidly:

Důležité informace

Pořadí pravidel

Pravidla se aplikují odshora dolů, čili pokud se některá vaše pravidla ve svých funkcích překrývají, pak konečné slovo má to, které je zobrazeno níže. Pořadí pravidel lze libovolně měnit jejich přetažením.
Pravidla můžete také pozastavit (pravidlo zůstane nefunkční dokud jej zase nespustíte), upravit, duplikovat nebo smazat.

Aplikace pravidel

Pro provedených úpravách (ať už manuálních nebo pomocí pravidel) je nutné potvrdit provedené úpravy pomocí tlačítka APLIKOVAT PRAVIDLA. Takto se v Mergadu zpracují provedené úpravy a vy si je můžete zkontrolovat na stránce Produkty.
Po aplikaci pravidel se čeká na automatickou synchronizaci, která vaše nová data pošle do vyhledávačů zboží. Pokud potřebujete, aby se změněná data propsala co nejdříve, vynuťte si synchronizaci ručně na stránce Nastavení exportu kliknutím na přegenerování exportu.
Stejný postup použijte v případě, že na vstupu feedu proběhly rozsáhlé změny například v cenách a je žádoucí, aby se aktuální data okamžitě propsala.
Provedené změny si poté stáhne vyhledávač zboží.

Typy pravidel

Pravidel v Mergadu existuje více typů. Zde se nachází jejich výpis spolu s příklady využití.

Přepsat

Popis
Tímto pravidlem zcela přepíšete původní hodnoty elementu. Jedno z nejčastěji používaných pravidel.
Použití
Máte uložený výběr zboží, který představuje všechny produkty, jehož MANUFACTURER (čili výrobce) obsahuje výraz Bosch Technologies, ale víte, že správný název je Bosch. Vytvoříte tedy pravidlo typu Přepsat, vložíte správnou hodnotu a necháte toto pravidlo aplikovat na uložený výběr Bosch Technologies. Ještě nastavíte cílový element pravidla na MANUFACTURER a jako novou hodnotu vložíte text Bosch.
Podívejte se na praktické nastavení pravidla ve videu:
Podobně můžete pravidlo použít, pokud potřebujete nahradit obsah jednoho elementu druhým - např. PRODUCT za PRODUCTNAME. Vytvoříte takové pravidlo pro výběr všech produktů, které přepíše hodnoty původního elementu PRODUCT do elementu PRODUCTNAME (pro zadání elementu použijte značku %, systém vám elementy sám nabídne). |

Najít a nahradit

Popis
Toto pravidlo vyhledá text v obsahu elementu a nahradí ho jiným. Velmi užitečné pravidlo, kterým můžete například odstraňovat nežádoucí obsah.
Použití
Může se stát, že vám e-shop generuje v názvech produktu něco navíc. Například se nějaký produkt může jmenovat: Hannah Attaley na e-shopu shop.cz. Vytvoříte si pravidlo typu Najít a nahradit a nastavíte, že má najít text na e-shopu shop.cz a nahradit jej prázdnou hodnotou. Toto pravidlo vám tak všechny tyto řetězce ve vybraném elementu smaže a zbyde tak jen správný název Hannah Attaley.
Podívejte se na praktické nastavení pravidla ve videu:

Hromadně přejmenovat kategorie

Popis
Jelikož spousta e-shopů používá svoje značení kategorií, ale některé vyhledávače (např. Heureka.cz) udávají jasnou specifikaci obsahu elementu CATEGORYTEXT, toto pravidlo vám úpravy kategorií ulehčí. Pro ulehčení práce toto pravidlo umožňuje přidávat více párů kategorií. Díky přidaným řádkům lze vše uložit jako jedno pravidlo, což ušetří kus práce.
Použití
Pokud máte například vaši kategorii Fotoaparáty, což je neúplná cesta, napište ji do levého sloupce. Našeptávač vám poradí přesné znění kategorie podle obsahu vašeho feedu. Do pravého sloupce začnete psát a našeptávač vám poradí dostupné kategorie daného vyhledávače; zde je to Heureka.cz. V tomto případě vám našeptávač poradí tuto kategorii: Elektronika | Foto Digitální fotoaparáty.
Podívejte se na praktické nastavení pravidla ve videu:
Tip: Lze využít i neúplnou vstupní kategorii – například máte v e-shopu několik kategorií pro USB Flash disky podle jejich velikosti, ale vyhledávač zboží má pro tyto disky jen jednu kategorii. Vaše kategorie jsou:
 • Počítače | USB disky | 4GB,
 • Počítače | USB disky | 8GB a tak dále.
Jako vstupní kategorii v tomto pravidlu tedy nastavíte Počítače | USB disky a Mergado vám vyhledá všechny kategorie náležící pod ni. Výstupní hodnotou bude tedy: Elektronika | Počítače a kancelář | Počítačové příslušenství | USB Flash disky.

Hromadně přepsat hodnoty

Popis
Toto pravidlo umožňuje zcela přepsat původní hodnoty elementu na základě hodnot v jiném elementu. Jde o velmi univerzální a užitečné pravidlo, které patří mezi často používané.
Použití
Pokud chceme třeba nastavit různé ceny za proklik produktům od různých výrobců, tímto pravidlem vše snadno nastavíme. Na levé straně pravidla zvolíme element obsahující výrobce (např. u Heureky jde o MANUFACTURER) a na pravé straně zvolíme element pro nastavení ceny za proklik (HEUREKA_CPC). Následně můžeme na levé straně začít psát název konkrétního výrobce a Mergado nám ihned začne našeptávat celý název. Je také možné na levé straně zvolit odkaz Předvyplnit levou stranu a načtou se nám všechny hodnoty ze zvoleného elementu.
Nepotřebné hodnoty lze smazat ikonkou pro smazání daného řádku nebo je lze ignorovat a pokud nebude vyplněna i pravá strana pravidla, takový řádek se neuloží. Stačí vyplnit hodnoty pouze do těch řádků, které chceme uložit.
Příklad:
 • na levé straně budeme mít výrobce Adidas ... na pravé straně nastavíme cenu za proklik 5
 • na levé straně budeme mít výrobce Nike ... na pravé straně nastavíme cenu za proklik 8
 • na levé straně budeme mít výrobce Reebok ... na pravé straně nastavíme cenu za proklik 11
 • atd.
Tip: Podobně jako u pravidla pro Hromadné přejmenování kategorií lze také u tohoto pravidla využít funkce, že na levé straně se v hodnotách vyhledává a stačí tedy napsat jenom část textu, která je obsažena v hodnotách elementu zvoleného na levé straně pravidla.

Hromadně přepsat dle výběru

Popis
Toto pravidlo umožňuje zcela přepsat původní hodnoty elementu a nastavit nové hodnoty, které budou různé pro jednotlivé výběry produktů. To vše jen v jednom pravidle. Jde o velmi užitečné pravidlo, které patří mezi často používané.
Pokud je produkt obsažen ve více výběrech, bude použita poslední uvedená hodnota.
Použití
Pokud si na stránce Produkty rozdělíte sortiment do cenových hladin (cena do 1000, 1000 - 3000, 3000 - 5000, cena nad 5000) a budete následně chtít nastavit různou cenu za proklik těmto skupinám produktů, s pravidlem Hromadně přepsat dle výběru vše snadno nastavíte jen v jednom pravidle.
Stačí si zvolit element, který budete přepisovat (např. HEUREKA_CPC) a následně na levé straně pravidla zvolíte konkrétní výběr produktů. Na pravé straně zadáte hodnotu pro zvolený element.
Příklad:
 • výběr cena do 1000 ... cena za proklik: 5
 • výběr cena 1000 - 3000 ... cena za proklik: 8
 • výběr cena 3000 - 5000 ... cena za proklik: 11
 • výběr cena nad 5000 ... cena za proklik: 15
Tip: Na levé straně můžete použít odkaz Předvyplnit levou stranu a tím se načtou všechny výběry produktů, které máte k dispozici. Nepotřebné řádky lze smazat ikonkou pro smazání daného řádku nebo je lze ignorovat a pokud nebude vyplněna i pravá strana pravidla, takový řádek se neuloží. Stačí vyplnit hodnoty pouze do těch řádků, které chceme uložit.

Skrýt produkt

Popis
Toto pravidlo zcela skryje produkt na výstupu z Mergada.
Použití
Skrývání zboží, které není při prodeji na srovnávačích konkurenceschopné, je cesta, jak ušetřit na nákladech. Uživatelé Mergada toho využívají například u zboží, které má dlouhou dobu dodání. Pokud jej má konkurence skladem a za podobnou cenu, těžko jej zákazník nakoupí u vás. V praxi tedy např. uděláte výběr na zboží s hodnotou DELIVERY_DATE větší než (například) 10 a aplikujeme na něj skrývací pravidlo.
Podobně toto pravidlo využijete, pokud inzerujete na Glami a ve vašem e-shopu máte vedle módy i další položky. Vytvořením výběru s odlišným CATEGORYTEXT a jeho následným skrytím zařídíte, že se do vyhledávače dostanou jen módní produkty.|

Nastavení nabídek za prokliky

Popis
Toto pravidlo umožňuje dynamicky chytře nastavovat vyhledávači zboží vámi nabízené ceny za proklik na váš e-shop. Nabídka vhodné ceny za proklik je velmi důležitá pro dobré výsledky inzerce.
Toto pravidlo muže fungovat dvěma způsoby:
 • Podle minimální ceny prokliku: Pravidlo zohlední minimální ceny za proklik pro zboží v jednotlivých kategoriích a vy můžete navýšit tuto cenu o libovolnou částku.
 • Podle ceny zboží: Zde si určíte procentuální hodnotu z ceny zboží, kterou chcete nabídnout za proklik. Na konkrétním případě to bude vypadat tak, že produkt za 500 Kč bude při nastavení CPC u tohoto pravidla na 1% nabízet cenu za proklik 5 Kč.
Pozn.: Pokud bude hodnota nabídky nižší, než je podle vyhledávače zboží přípustná výše v dané kategorii, nastaví se automaticky minimální validní hodnota.

Zkrátit, Změnit velikost písmen, Zaokrouhlit

Popis
Pravidla Zkrátit, Změnit velikost písmen nebo Zaokrouhlit jsou velmi jednoduchá a intuitivní. K jejich funkci netřeba nic zvláštního dodávat.

Hromadně zkopírovat hodnoty

Popis
Pravidlo umožňuje hromadně přenést hodnoty z více elementů do jiných elementů.

Nastavit UTM paramentry v URL

Popis
Toto pravidlo vám pomůže označit URL pro Google Analytics.
Pozn.: Při používání tohoto pravidla je třeba počítat s tím, že určité změny v UTM parametrech mohou na srovnávačích zboží způsobit odpárování produktů či ke ztrátě některých informací v Google Analytics. Pokud se ptáte proč a jak, zde je vše vysvětleno.

Odstranit HTML značky z popisu

Popis
Toto pravidlo z obsahu elementu odstraní HTML značky.
Použití
Nezřídka se stává, že popisek produktu (element DESCRIPTION) obsahuje zakázané HTML znaky. Vlastně jde o takový nepořádek ve špičatých závorkách, který v popisku nemá co dělat a toto pravidlo vás jej zbaví.

Výpočet

Popis
Toto pravidlo umožňuje provádět výpočty s proměnnými.
Použití
Pomocí Mergada lze nastavit i výpočty (sčítání, odčítání, násobení, dělení, práci se závorkami i proměnnými). Kompletní informace o tom, jak na početní operace v Mergadu naleznete zde.

Nastavení ceny dopravy

Popis
Pomocí tohoto pravidla můžete jednoduše nastavit ceny dopravy.
Použití
Cena dopravy je klíčovou konkurenční zbraní e-shopů inzerujících ve vyhledávačích zboží. Toto pravidlo vám pomůže lehce nastavit ceny dopravy přesně podle vašich potřeb. Detaily k pravidlu zde.

Nastavení parametrů zboží

Popis
Toto pravidlo vám pomůže nastavit různé parametry zboží.
Použití
Parametry PARAM hrají v inzerci na některých vyhledávačích zboží klíčovou roli. Řada e-shopů je přitom v XML neuvádí, nebo je uvádí chybně. Více informací o pravidle naleznete zde.

Odstranit diakritiku

Popis
Toto pravidlo lze použít k odstranění diakritických a dalších znaků v textu a jejich nahrazení za ekvivalenty ze “standardní” latinky (de facto anglická abeceda, tedy znaky definované tabulkou ASCII).

Import datového souboru

Popis
Pomocí pravidla Import datového souboru dokážete pomocí CSV souboru importovat úpravy k již existujícím položkám. Pravidlu jsme věnovali samostatný článek.
Last modified 2yr ago