Historie

V odkazu historie naleznete informace o zpracování feedu. Zjistíte, kdy se aplikovala pravidla, kdy se přegeneroval export nebo kdy si vaše data stáhl vyhledávač zboží.

Vysvětlení jednotlivých akcí zmíněných na této stránce:

Synchronizace - je synchronizace mezi vstupním a výstupním feedem. Zjistíte, zda a jaké změny nastaly mezi vstupním a výstupním feedem. Rovněž zde uvidíte počet těchto změn.

Aplikace pravidel - vytvořená pravidla se aplikují zatím jen uvnitř Mergada (změny nejsou vidět okamžitě ve výstupním feedu).

Export produktů - feed se přegeneruje, změny z pravidel se projeví na výstupním feedu ihned po dokončení exportu.

Ověření aktuálnosti - Srovnávač si stáhne pouze HTTP hlavičku XML feedu a zjistí, zda nastaly změny, aby posoudil, zda má feed znovu stahovat.

XML bylo staženo - někdo (srovnávač / člověk) stáhl výstupní XML, obsahuje informaci o IP adrese stahujícího nebo tzv. UserAgent např. Heuréka, Najnakup, APEK.

V případě, že data ve feedu měníte často (více než 4x-6x denně) a je nutné, aby se tomu přizpůsobila synchronizace Mergada, kontaktujte prosím naši technickou podporu.