Za co tedy Mergado platím?

Platíte za využívání aplikace. Za to, že pro vás několikrát denně synchronizuje data, má uloženo vaše nastavení a jakékoli změny v XML feedu automaticky registruje a zohledňuje.

results matching ""

    No results matching ""