Vyplatí se mi taková služba?

Obvykle ano. Při správném nastavení dokáže Mergado navýšit tržby i o desítky procent. Takové tržby pak snadno převýší měsíční náklady za Mergado, které jsou v řádech stokorun.

results matching ""

    No results matching ""