Mergado data nezmění samo?

Bohužel nikoliv. Mergado je nástroj, ne univerzální řešení. Je to pomyslná lopata, jejíž pomocí můžete vykopat jámu. Sama jámu nevykope.

results matching ""

    No results matching ""