Jak se změní tarif při snížení/zvýšení počtu položek ve feedu?

Tarif se nastaví po registraci a nahrání feedu automaticky podle počtu položek (počítá se jako součet všech položek ve všech výstupních feedech, viz předchozí otázky).

V případě, že záměrně snížíte počet položek ve vašem feedu a tím se dostanete do jiného tarifu (viz Ceník), je potřeba dát nám o tom vědět na mergado@mergado.com, abychom vám fakturovali správnou cenu.

Záměrně tuto funkci neautomatizujeme, aby nedocházelo ke zbytečným výkyvům při krátkodobém výpadku feedu apod.

V případě, že se počet položek zvýší a dosáhne dražšího tarifu, změníme vám ho na konci měsíce spolu s další fakturací.

results matching ""

    No results matching ""