Jak vypnout aplikaci z Mergado Store?

Aplikaci vypnete stejným postupem, jako jste ji zapnuli: otevřete si Mergado Store, kliknete na appku, odznačíte checkbox a dáte uložit.

results matching ""

    No results matching ""