Jak ukončit využívání Mergada

V základní nabídce kliknete u svého e-shopu na symbol tužky a nalevo uvidíte možnost smazat e-shop. Pokud si smažete e-shop(y), zůstane jen uživatelský účet, který je bezplatný. Pokud chcete zrušit i ten, napište nám tuto informaci z emailové adresy, na kterou máte účet registrován a my ho smažeme. Kontakt znáte - mergado@mergado.cz

results matching ""

    No results matching ""